Daugavpils Universitāte
Ekoloģijas Institūts

Ekspertu novērtējums
www.ecology.lv

Cienījamie partneri!

Ekoloģijas Institūtam ir profesionālā zinātniskā aparatūra un pētnieciskais aprīkojums.  
Ekoloģijas institūta laboratorijās strādā profesionāli zinātnieki un pētnieki ar lielu un plāšu pieredzi.

Ludzu, griežaties Ekoloģijas Institūtā, ja Jums vajag novadīt ekspertu novērtējumu dažādas vides  
jautājumos: ūdens analīzē, biotopu novērtēšanā, dabas aizsardzībā u.c.

Šādi novērtējumi var būt nepieciešami projektu piedalīšanās, dabas aizsardzībā, teritoriju  
apsaimniekošanā u.c.

Strādāsim kopā Latgales un Latvijas dabai!
Daugavpils Universitāte
Sistemātiskās  bioloģijas institūts
Copyright 2012. Ecological Institute. All Rights Reserved
Site Powered by DU Institute of Ecology @
Design and Developed by Aleksandrs Petjukevičs @
Content management by Mihails Pupiņš
@
Privacy Policy  |  Terms of use
Bookmark this page!
Back
Next
۝ ۝ ۝  Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝۝۝  Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝ ۝ ۝