Daugavpils Universitāte
Ekoloģijas Institūts

Projektu sadarbība
www.ecology.lv

Cienījamie skolotāji!

Ekoloģijas Institūts piedāvā Jums sadarboties skolēnu zinātnisko projektu reālizācijā.

Mēs varam palīdzēt jūsu skolēniem organizēt un realizēt Latvijas dabas pētījumus skolēnu projektos, izmantojot Ekoloģiskā Institūta laboratorijas.

Šiem projekta pētījumiem mēs varam sniegt modernu pētniecisku aparatūru un aprīkojumu, mūsu darbinieki var palīdzēt arī Jūsu skolēniem, ka konsultanti vai arī izbraukt kopā ekspedīcijās.


Stundas un lekcijas


Ekoloģijas institūtā strādā profesionālie pētnieki un zinātnieki, kas var palīdzēt Jums novadīt tematiskas stundas vai lekcijas Institūtā laboratorijās ar zinātniskās aparatūras un darba ar to demonstrēšanu, kā arī izstāstīt skolēniem par aktuālajām ekoloģisko pētījumu un dabas aizsardzības problēmēm Latvijā un pasaulē.


Profesijas izvēle

Mūslaikos jau skolēniem ir ļoti svarīgi izvēlēties sev interesantu un pieprasītu profesiju. Lai pareizi izvēlēties to, skolēniem ir jāzina, ar ko nodarbojas un kur var strādāt tas vai citas profesijas pārstāvji.

Ekoloģijas institūtā pētnieki un zinātnieki var pastāstīt Jūsu skolēniem par zinātnieka: ekologa, ģenētika, ihtiologa un citu pētnieku darbu, par iespējam mācīties Daugavpils Universitātes programmās, par pētnieka karjeras perspektīvām.

Mēs ar prieku izstāstīsim skolēniem, kur strādā un ar ko nodarbojas Latvijā un ārzemēs Daugavpils Universitātes programmu absolventi.
Daugavpils Universitāte
Sistemātiskās  bioloģijas institūts
Copyright 2012. Ecological Institute. All Rights Reserved
Site Powered by DU Institute of Ecology @
Design and Developed by Aleksandrs Petjukevičs @
Content management by Mihails Pupiņš
@
Privacy Policy  |  Terms of use
Bookmark this page!
Back
Next
۝ ۝ ۝  Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014   ۝ ۝ ۝   Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝۝۝  Thanks to all participants for participation in International Scientific Conference "THE CURRENT STATE AND PERSPECTIVE OF THE COREGONID LAKES 2013" and we look forward to seeing you at other events organised by the Institute of ecology in 2014  ۝ ۝ ۝